Publicaties

Uzelf, uw team of uw organisatie helpen verbeteren is voor ons het mooiste werk dat er is. Iedere dag komen we op interessante plekken en ontmoeten we bijzondere professionals. Onze ervaringen, inzichten en tips binnen ons vakgebied delen we graag met u.

Van continu verbeteren een routine maken

Hoe houden we het verbeteren vast? De afgelopen periode stelden klanten mij regelmatig de vraag: hoe houden we het verbeteren nu vast? Een goede vraag want als de verbetering niet standhoudt, vervallen we weer terug in de oude werkwijze met bijbehorende resultaten.

Artikel Ilse Schram

Hoe objectief is objectief?

Er is een groot verschil tussen een mening en het juist vaststellen van een feit. Een mening is een subjectief oordeel, afhankelijk van de gene die de mening geeft. Een objectief oordeel is niet afhankelijk van de persoon. Iedereen die capabel wordt geacht het feit te kunnen beoordelen, komt in dezelfde situatie tot hetzelfde oordeel.

Artikel Martin Goedhart

Lean Six Sigma of Shainin based Problem Solving?

Veel organisaties steken tijd en energie in continu verbeteren. Naast Lean worden ook veel technieken uit de Six Sigma aanpak gebruikt. De weg om tot de grondoorzaak van procesproblemen te komen is daarbij vaak langdurig.

Artikel Tim de Werdt

Implementatie zonder continu verbeteren faalt

Waarom leveren grote strategische projecten binnen organisaties zelden op wat vooraf werd beoogd? Dit ligt niet alleen aan de uitvoering van het project, maar ook aan de mate waarin de organisatie in staat is continu te verbeteren.

Artikel Martin Goedhart

Aan de lopende band schrijven en verbeteren.

Nog steeds wordt flow gezien als iets wat uitsluitend te realiseren is in een productieomgeving. In service- en administratieve processen, wordt vaak aangenomen, dat de variantie in bewerkingstijd, maar ook de variatie tussen aanvragen, te groot is om flow te creëren, laat staan one piece flow.

MBB essay van Tim de Werdt.

Zoals bij de timmerman thuis?

Kijken we voldoende naar onze eigen processen? Of gaan we in de vaart der volkeren door met de dingen die we altijd doen? Vaak is het antwoord op de eerste vraag “nee” en rechtvaardigt dit de aanwezigheid van een procesverbeterings-programma zoals een Lean Six Sigma programma.

MBB essay van Mariska Kooi

Lean, de kunst van het opvoeden.

De afgelopen vier en half jaar riep ik steeds vaker dat implementeren van Lean net opvoeden is. Wanneer je kijkt naar de ontwikkeling van een kind dan moet het alles leren. Dat gaat vaak gepaard met veel weerstand. Zo ook bij het implementeren van Lean. Dat wil zeggen weerstand tegen verandering, vasthouden aan oude patronen.

MBB essay van Camiel Tetteroo

ISO 13053, scherp schot of losse flodder ?

Een norm voor Six Sigma is al lange tijd een punt van discussie. Op papier is de ISO 13053 norm een geschenk uit de hemel. Six Sigma is immers aan erosie onderhavig en ISO heeft in het verleden met onder andere de 9001, 14000 en 18000 norm, breed geaccepteerde normen geïntroduceerd.

Artikel Tim de Werdt

Antonius zorggroep kiest voor Lean Six Sigma aanpak ProjectsOne

Antonius Zorggroep, bestaande uit het Antonius ziekenhuis en Thuiszorg Zuid West Friesland, heeft ProjectsOne uitgekozen voor het trainen en begeleiden van een grote groep professionals in de Lean Management en Six Sigma methodieken.

Artikel Antonius Zorggroep

Marktonderzoek en analyses verdienen zichzelf terug

Marktonderzoek vormt een belangrijke basis voor de onderwijsmarketing en –communicatie in het universitaire onderwijs. ProjectsOne heeft een verklarend model ontwikkeld om de historische instroom van studenten in de verschillende opleidingen aan de universiteiten te verklaren.

Artikel marktonderzoek

Nucletron, een Elekta company, selecteert ProjectsOne voor uitrol Six Sigma & Lean opleidingen

De eerste medewerkers zijn inmiddels gestart met hun Six Sigma Green Belt opleiding, ProjectsOne verzorgt tevens de begeleiding en certificering van de cursisten.

Persbericht Nucletron

Lean Six Sigma verankerd binnen Schiphol

In september 2006 begon Schiphol Groep met de uitrol van Lean en Six Sigma als integraal onderdeel van haar bedrijfsvoering. Nu zijn er 18 mensen gecertificeerd en 12 mensen vanuit het LSS-programma doorgestroomd naar lijnfuncties (9 als manager en 3 als senior projectmanager).

Artikel Schiphol Groep