Publicaties

Uzelf, uw team of uw organisatie helpen verbeteren is voor ons het mooiste werk dat er is. Iedere dag komen we op interessante plekken en ontmoeten we bijzondere professionals. Onze ervaringen, inzichten en tips binnen ons vakgebied delen we graag met u.

Lean Six Sigma in de kinderzorg: minder overleg = hogere kwaliteit

Voor de meeste kinderen is de kinderopvang of het regulier onderwijs een prima leeromgeving. Helaas zijn er ook kinderen waarbij de bestaande methoden en aanpakken niet optimaal werken. Deze kinderen kunnen dan overprikkeld raken en vast lopen in hun ontwikkeling.

Artikel BrumBrum Kinderopvang

Waardering en erkenning: de sleutels tot structurele verbeteringen

Waardering en erkenning zijn onderdeel van de factoren die een implementatie van Six Sigma & Lean binnen een organisatie succesvol maken. Verandering middels Six Sigma & Lean vereist een nieuwe strategie, visie, aanpak en beloningswijze die actief door het management uitgedragen dienen te worden.

Artikel Waardering en Erkenning

Six Sigma in de praktijk

Six Sigma voor IT-servicemanagement staat volop in de belangstelling. De voordelen van het continu herhalen van een cyclus van meten, verbeteren en weer meten spreken veel ICT-afdelingen aan. De vraag is echter: hoe verloopt een Six Sigma project voor IT-servicemanagement nu eigenlijk?

Artikel Six Sigma in de Praktijk

Wiskunde levert geld op

Een bedrijf levert een product of een dienst aan een klant. Simpel gezegd. Maar daar gaan ingewikkelde processen aan vooraf, verwerking van de bestelling, communicatie, productie, verplaatsing, verzending, facturatie. Six Sigma is een hulpmiddel dat dergelijke processen beter laat verlopen. Dat levert het bedrijf meer omzet op.

Artikel Sven den Boer - Brunel