Publicaties

Uzelf, uw team of uw organisatie helpen verbeteren is voor ons het mooiste werk dat er is. Iedere dag komen we op interessante plekken en ontmoeten we bijzondere professionals. Onze ervaringen, inzichten en tips binnen ons vakgebied delen we graag met u.

ISO 13053, scherp schot of losse flodder ?

Een norm voor Six Sigma is al lange tijd een punt van discussie. Op papier is de ISO 13053 norm een geschenk uit de hemel. Six Sigma is immers aan erosie onderhavig en ISO heeft in het verleden met onder andere de 9001, 14000 en 18000 norm, breed geaccepteerde normen geïntroduceerd.

Artikel Tim de Werdt

Antonius zorggroep kiest voor Lean Six Sigma aanpak ProjectsOne

Antonius Zorggroep, bestaande uit het Antonius ziekenhuis en Thuiszorg Zuid West Friesland, heeft ProjectsOne uitgekozen voor het trainen en begeleiden van een grote groep professionals in de Lean Management en Six Sigma methodieken.

Artikel Antonius Zorggroep

Marktonderzoek en analyses verdienen zichzelf terug

Marktonderzoek vormt een belangrijke basis voor de onderwijsmarketing en –communicatie in het universitaire onderwijs. ProjectsOne heeft een verklarend model ontwikkeld om de historische instroom van studenten in de verschillende opleidingen aan de universiteiten te verklaren.

Artikel marktonderzoek

Nucletron, een Elekta company, selecteert ProjectsOne voor uitrol Six Sigma & Lean opleidingen

De eerste medewerkers zijn inmiddels gestart met hun Six Sigma Green Belt opleiding, ProjectsOne verzorgt tevens de begeleiding en certificering van de cursisten.

Persbericht Nucletron

Lean Six Sigma verankerd binnen Schiphol

In september 2006 begon Schiphol Groep met de uitrol van Lean en Six Sigma als integraal onderdeel van haar bedrijfsvoering. Nu zijn er 18 mensen gecertificeerd en 12 mensen vanuit het LSS-programma doorgestroomd naar lijnfuncties (9 als manager en 3 als senior projectmanager).

Artikel Schiphol Groep

Lean Six Sigma in de kinderzorg: minder overleg = hogere kwaliteit

Voor de meeste kinderen is de kinderopvang of het regulier onderwijs een prima leeromgeving. Helaas zijn er ook kinderen waarbij de bestaande methoden en aanpakken niet optimaal werken. Deze kinderen kunnen dan overprikkeld raken en vast lopen in hun ontwikkeling.

Artikel BrumBrum Kinderopvang

Waardering en erkenning: de sleutels tot structurele verbeteringen

Waardering en erkenning zijn onderdeel van de factoren die een implementatie van Six Sigma & Lean binnen een organisatie succesvol maken. Verandering middels Six Sigma & Lean vereist een nieuwe strategie, visie, aanpak en beloningswijze die actief door het management uitgedragen dienen te worden.

Artikel Waardering en Erkenning

Six Sigma in de praktijk

Six Sigma voor IT-servicemanagement staat volop in de belangstelling. De voordelen van het continu herhalen van een cyclus van meten, verbeteren en weer meten spreken veel ICT-afdelingen aan. De vraag is echter: hoe verloopt een Six Sigma project voor IT-servicemanagement nu eigenlijk?

Artikel Six Sigma in de Praktijk

Wiskunde levert geld op

Een bedrijf levert een product of een dienst aan een klant. Simpel gezegd. Maar daar gaan ingewikkelde processen aan vooraf, verwerking van de bestelling, communicatie, productie, verplaatsing, verzending, facturatie. Six Sigma is een hulpmiddel dat dergelijke processen beter laat verlopen. Dat levert het bedrijf meer omzet op.

Artikel Sven den Boer - Brunel