Masterclass Plannen bij De Steck goed ontvangen

Collegae Karin Mulder en Sven den Boer waren gevraagd om een Master Class te organiseren bij innovatiecentrum De Steck in Doetinchem. En dat konden we natuurlijk niet weigeren.

Na een introductie over de verschillende vormen van planning en de verschillende fasen om tot een planning te komen, mochten de aanwezigen zichzelf gaan vermaken met een planning en dat viel nog niet mee! Ja, ja, plannen, hoe moeilijk kan het zijn…..

Als afsluiting werden geleerde lessen vanuit de praktijk van ProjectsOne en zojuist van de deelnemers uitgebreid doorgenomen en besproken. Een zeer geslaagde bijeenkomst met veel lof voor Karin en Sven. Het was ons een genoegen en we kijken uit naar de volgende uitnodiging om onze kennis op het gebied van plannen te mogen delen.

Medewerkers KPN voltooien de Lean Yellow Belt én Green Belt opleiding

Deze toppers van KPN hebben én de Lean Yellow Belt én de de Lean Green Belt training afgerond. De training bestond uit een online Yellow Belt module van ongeveer een dagdeel. De deelnemers konden dit in hun eigen tempo volgen, waarbij de training werd afgesloten met een online vragenlijst.

Daaropvolgend is er een driedaagse Lean Green Belt training gegeven, waarbij in overleg ruimte is gemaakt voor veel eigen inbreng en casuïstiek. Tijdens de training heeft iedere deelnemer zijn of haar verbeterproject gepresenteerd aan de groep en aan de trainer. Na het afronden van deze training doen de cursisten een online Lean Green Belt examen en voltooien ze uiteraard hun eigen verbeterproject.

Jordon, Erik, Alex, Rosjen, Frank, Jetske, Michiel, Lars, Angela, Frank, Lenny en Floor, van harte gefeliciteerd met het voltooien van deze training. En veel succes met jullie verbeterprojecten!

Meer Lean Green Belts opgeleid bij KPN DT&O

‘Houd het klein!’ Die opmerking kwam regelmatig terug tijdens de Lean Green Belt training bij de afdeling DT&O van KPN. Ook niet gek, want als je als specialist werkt aan grote en complexe projecten, dan ontstaat al snel de neiging om verbeteringen ook groots aan te pakken. Erg leuk om met deze gedreven groep aan de slag te gaan met Lean en naast de theorie hen ook te mogen begeleiden bij hun projecten. Dank KPN DT&O team voor jullie super actieve deelname! Naast alle theorie, Lean games, discussies en project-presentaties hebben we ook veel gelachen; de tijd is voorbij gevlogen.

Green Belt certificeringen bij bol.com

Proost! Vrijdag 27 juli jl. mochten Brigit de Kruijk, Marie Dykmans, Niels Venhuizen en Bram Reemers van bol.com het Green Belt praktijk certificaat in ontvangst nemen. Samen 8 projecten verder waarin ze hebben laten zien hoe ze de Lean tools hebben toegepast en met verrassende oplossingen de processen hebben verbeterd voor zowel de interne als de externe klanten. Dat mag gevierd worden met de heerlijke taartjes die Geert Wanders meenam en voor thuis een glas om te proosten. Veel succes allemaal en bedankt voor het vertrouwen dat we dit met elkaar mochten doen!

Meer verbeterkracht bij Moderna textielservice

12 nieuwe verbeterkanjers van Moderna hebben hun Lean Yellow Belt gehaald.

Naast de theorie, was er uitgebreid tijd ingeruimd om praktisch aan de slag te gaan met ‘Plak maar Raak’, ons simulatiespel waarbij de theorie heel snel overgaat in praktijk.

In de training zijn we op bezoek gegaan (Gemba) bij de diverse afdelingen om de processen te zien en meteen de eerste verbeterideeën te noteren.

Heel erg leuk om de passie van deze groep mensen te mogen meemaken en vooral de trots bij Moderna te mogen voelen. Ongetwijfeld gaan we een groot deel van deze kanjers terugzien op de Green Belt training.

Iedereen nogmaals bedankt voor een geweldige training.

Provincie Fryslân rondt Lean verbetertraject af

Deze deelnemers van de provincie Fryslân hebben met succes de driedaagse training Lean Green Belt afgerond.

Deze training was het laatste onderdeel van het Lean verbetertraject binnen de provincie, gericht op het Natuurpact programma. Bij de uitvoering van dit complexe programma zijn veel medewerkers betrokken, daarnaast zijn er binnen het Natuurpact veel afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende onderdelen. Ook zijn er buiten de provincie veel actoren betrokken bij de uitvoering van het Natuurpact.

Gedurende een jaar hebben diverse opgaven en teams door middel van o.a. workshops en intervisie inzage gekregen in hun manier van werken. Hierbij is de waardeketen vanuit klantperspectief gemaximaliseerd.

Aan de hand van procesbeschrijvingen is gekeken welke processen met elkaar te maken hebben en waar eventuele hiaten in zitten. Slimme aanpassingen zijn gevonden evenals  betere manieren om iets te realiseren. Daarnaast zijn overbodige stappen gevonden en verwijderd of geminimaliseerd.

Dit hebben we gedaan door met elkaar de beste manieren van werken te bespreken, standaarden uit te werken en toe te passen. Daarnaast hebben we elkaar uitgedaagd om dit continu te verbeteren.

Door het voltooien van deze training heeft de provincie er weer een aantal ‘Lean ambassadeurs’ bij, die actief kunnen helpen met continu verbeteren. We wensen deze deelnemers veel succes bij het toepassen van de opgedane kennis en ervaring binnen de provincie!

Black Belt certificering voor Bouke van Zinderen

Bouke van Zinderen heeft het Lean Black Belt certificaat behaald. Na een intensieve training bij ProjectsOne, inclusief theorie-examen is Bouke vol enthousiasme aan de slag gegaan met Lean. Bouke heeft bij Devhouse Spindel en M&G Group B.V. de kracht van Lean aangetoond. Bouke is met zijn kennis van zaken en pragmatische aanpak in staat het verschil te maken. Op naar de volgende mooie Lean opdracht. Gefeliciteerd Bouke!

Weer vier enthousiaste Lean Green Belts erbij

De afgelopen weken hebben vier enthousiaste cursisten deelgenomen aan onze driedaagse Lean Green Belt opleiding. In deze opleiding krijgen de deelnemers diverse handvatten om aan de slag te kunnen gaan met eigen verbeterprojecten, zoals onder andere het maken van een Value Stream Map, het uitvoeren van een verspillingsanalyse (TIMWOODIT) en 5s. Ook zijn Flow, Pull en Lean Daily Management erg belangrijke onderdelen in deze training. Op de laatste dag zijn de cursisten aan de slag gegaan met continu verbeteren door middel van het doorlopen van een Kaizen-cyclus. Door het volgen van deze opleiding zijn de deelnemers klaar om in de toekomst vele verbeteringen te gaan realiseren.

Dank aan de deelnemers voor jullie enthousiasme en interessante praktijkvoorbeelden. Allemaal veel succes gewenst met het theorie-examen en het uitvoeren van vele toekomstige projecten!

Weer een Yellow Belt opgeleid voor ABN AMRO

In Breukelen vond weer een Lean Six Sigma Yellow Belt Blended training plaats, waar Tim de Werdt deelnemer Nienke van der Kolk, werknemer bij ABN AMRO op een praktische manier liet kennis maken met Lean en Six Sigma. Aan de training ging een e-learning met online toets vooraf. Goed gedaan Nienke, veel succes met het inzetten van deze nieuwe kennis en het je eigen maken ervan binnen je werkomgeving.

Een nieuwe collega aan boord

Wij zijn blij u te berichten dat Martijn Ziel zich heeft aangesloten bij ons team. Hij stelt zich graag aan u voor: ‘Per 1 mei ben ik gestart als Junior Consultant. Tot heden heb ik werkervaring binnen Research & Development en Productie afdelingen. Na een aantal jaar ging ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Tijdens mijn zoektocht kwam ik in contact met Tim de Werdt, waarmee ik al een goede werkrelatie had opgebouwd bij mijn vorige werkgever. Tim zag mogelijkheden voor mij binnen ProjectsOne en na gesprekken met hem en Henri Steerneman groeide mijn enthousiasme voor deze functie. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ondernemend en onderzoekend karakter goed tot uiting komt in deze functie. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met collega’s en alle uitdagingen die op mijn pad komen.’