De Lean 6 Sigma Yellow Belt blended learning training biedt een praktische kennismaking met 6 Sigma en Lean. Bovendien worden de verschillen en overeenkomsten tussen 6 Sigma en Lean nadrukkelijk met je doorgenomen. Het eerste gedeelte van deze Lean 6 Sigma Yellow Belt blended learning training wordt via e-learning aangeboden en afgesloten met een online toets. Na het voltooien van de toets, volgt een klassikaal dagdeel waarin je wordt uitgedaagd om de geleerde theorie toe te passen. Hierdoor gaan theorie en praktijk hand in hand.

De training stimuleert je om na te denken over de waarde voor de klant en welke methodiek het beste past bij je rol en je waarde in een proces. Zo worden 6 Sigma en Lean begrijpelijk en toepasbaar. Ook laten we zien wat er bij de invoering van 6 Sigma en Lean komt kijken en nodigen we je uit om deel te nemen aan diverse discussies over het invoeren en de “do’s en dont’s van Lean en 6 Sigma. Daarnaast is de Yellow Belt zich bewust van de noodzaak van proces verbeteringen en zijn/haar bijdrage daaraan.

Wat leer je?

Deze Lean Six Sigma Yellow Belt blended learning training omvat minimaal de volgende onderwerpen,

E-learning:

  • Historie Continu Verbeteren
  • 6 Sigma & Lean; het nut en de noodzaak
  • Introductie 6 Sigma fasen DMAIC (Define – Measure – Analyse – Improve – 
Control)
  • Introductie Lean stappen (Value – Value Stream – Pull – Flow – Perfection)
  • Toets

Klassikaal:

  • Herkennen procesbeschrijving (SIPOC)
  • Hoe processen te meten (uitvoeren, verzamelen, meten, fouten en 
betrouwbaarheid)?
  • Hoe te kiezen voor 6 Sigma of Lean aanpak?
  • Projectaanpak 6 Sigma & Lean, rol van Yellow Belt bij uitvoering
  • Werken in teams (communicatie, samenwerking en besluitvorming)

Wat levert het op?

Na de Lean 6 Sigma Yellow Belt blended learning training herken je de toegevoegde waarde voor de klant en stimuleer je het delen van kennis en een inhoudelijke dialoog. Ook weet je hoe je prestaties zichtbaar maakt en verbetert. Maar bovenal krijg je volop energie en motivatie om bedrijfsprocessen kritisch onder de loep te nemen en te veranderen.

Competenties

Je versterkt de volgende competenties: Analytische vaardigheden, Projectmanagement, Assertiviteit, Besluitvaardigheid, Initiatief nemen, Proactief handelen, Oordeelsvorming.

Het klassikale gedeelte van deze training is van 13:00 tot 17:00