• nl
 • Flexibel verbeteren en versterken

  Veelgestelde vragen

  Trainingen
  Privé betalen en BTW? Toon meer

  ProjectsOne heeft een CRKBO-registratie. Dit betekent dat we deelnemers van onze trainingen vrij van BTW kunnen aanbieden. Hiervoor rekenen wij wel 10% kosten.

  Welke accreditaties hebben de trainingen? Toon meer

  ProjectsOne heeft ruime ervaring met Continu Verbeteren, onder meer middels Lean en Six Sigma. Het trainingsmateriaal voldoet volledig aan de Body of Knowledge van het ASQ. Het certificeringstraject van ProjectsOne staat onder toezicht van Associate Professor Frank van der Meulen van de TU Delft. De ProjectsOne certificering staat als uitstekend bekend, door het niveau van de opleidingen en examens en de gedegen beoordeling van de projecten.

  Daarnaast is ProjectsOne een CEDEO geaccrediteerde opleider. Tijdens het CEDEO-Klanttevredenheidsonderzoek is door CEDEO vastgesteld dat 100% van onze klanten ‘tevreden tot zeer tevreden’ is en dat is wederom hoger dan de vorige onderzoeken.

  Tevens is ProjectsOne lid van de vakvereniging Lean Six Sigma Nederland en geregistreerd bij CRKBO.

  Hiermee is ProjectsOne een door diverse organisaties geaccrediteerde trainingsaanbieder van Lean Six Sigma opleidingen. Het behalen van een Lean Six Sigma examen of certificaat via ProjectsOne garandeert u dat de opleidingen voldoen aan de hoogst haalbare wereldwijde normen op het gebied van de Lean Six Sigma opleidingen.

   

  Hoe kan ik mij laten certificeren? Toon meer

  Na afloop van de training is het mogelijk om je (theorie) certificaat te bemachtigen. Maandelijks worden er online examens afgenomen waar je je voor kunt inschrijven. Bij goed resultaat krijg je het desbetreffende theorie certificaat. Voor algehele certificering moeten er tevens twee projecten met goed gevolg worden afgerond. Deze projecten worden beoordeeld door één van onze master black belts. Meer informatie hierover kun je vinden in onze brochure certificering.

  Wat is het belang van een eigen project tijdens de training? Toon meer

  In de training wordt de theorie uit de doeken gedaan, wordt met casussen geoefend en worden diverse praktijkvoorbeelden behandeld. Zodra je Lean en Six Sigma in de praktijk gaat toepassen, begint het leren pas echt. Het geniet daarom de voorkeur om al tijdens de trainingsperiode in de praktijk aan de slag te gaan, zodat je in de training je vragen en ervaringen aan de orde kunt stellen.

  Wat is de studiebelasting per training? Toon meer

  Introductie:

  • Yellow Belt: 1 dag

  Lean:

  • Lean in one day: 1 dag training
  • Lean Green Belt: 3 dagen training en 1 dag zelfstudie
  • Lean Black Belt: 7 dagen training en 4 dagen zelfstudie

  Six Sigma:

  • Six Sigma Green Belt 7 dagen training, 4 dagen zelfstudie
  • Six Sigma Geen Belt to Black Belt, 9 dagen training, 6 dagen zelfstudie

  Agile & Kanban

  • Agile Introductie: 1 dag training
  • Lean to Agile: 1 dag training
  • Kanban workshop: 1 dag training
  Welke leertrajecten kan ik volgen? Toon meer

  Het opleidingsaanbod van ProjectsOne is modulair opgebouwd. Dit biedt deelnemers de kans een eigen route en mate van diepgang te kiezen.

  leertrajecten

  leertrajecten

  Wat is het verschil tussen Scrum en Kanban? Toon meer

  Scrum en Kanban zijn beiden binnen de ICT ontwikkeld.
  Scrum is geschikt voor projecten. Het gehele project wordt opgedeeld in sprints, waarmee in relatief korte tijd functionaliteit wordt opgeleverd. De klant krijgt dus regelmatig nieuwe nuttige functionaliteit tot zijn/haar beschikking in plaats van eens in de zoveel tijd een geheel nieuwe versie van de applicatie.
  Kanban wordt gebruikt voor het creëren van flow in het beheerproces. Er moet een continue stroom van incidenten en wijzigingsverzoeken worden verwerkt. Elk verzoek is qua omvang verschillend, waardoor standaard flow niet werkt. Kanban helpt in dat geval om de hoeveelheid onderhanden werk beperkt te houden, zodat de incidenten en wijzigingen die in uitvoering zijn snel opgeleverd worden.

  Wat is het verschil tussen Lean en Agile? Toon meer

  Agile is gebaseerd op de Lean filosofie. Net als Lean focust Agile zich op het creëren van een soepel lopend proces (flow) met constante output. Het grote verschil is de dynamiek van het proces. Lean gaat uit van een proces waarbij steeds min of meer hetzelfde wordt gemaakt. Agile is ontwikkeld voor ICT projecten, waarbij het realiseren van een software functionaliteit bestaat uit een groot aantal verschillende werkpakketten die elk van elkaar verschillen.

  Waarom hebben jullie Lean en Six Sigma niet samen in 1 opleiding? Toon meer

  Wij combineren Lean en Six Sigma bewust niet in één training. Het is verstandig om Lean en Six Sigma los van elkaar te bestuderen. Ondanks dat zowel Lean als Six Sigma als doel hebben om de waarde voor de klant te vergroten door processen te optimaliseren, is de filosofie en methodiek wezenlijk verschillend. Lean legt de focus op continu verbeteren door de gehele organisatie. Six Sigma richt zich op het projectmatig verbeteren van processen, gebaseerd op gedegen kwantitatieve analyses.

  Door ook in de opleidingen de juiste focus aan te brengen, kunnen deelnemers zich bekwamen in de methode die hen en de organisatie het best past. Uiteindelijk zullen veel specialisten in de praktijk die onderdelen van Lean en Six Sigma gaan toepassen die nodig zijn om het doel te bereiken.

  Wat is het verschil tussen Lean en Six Sigma? Toon meer

  Lean is een filosofie die het leveren van klantwaarde voorop stelt. Doel is soepel lopende processen (flow) zonder verspilling (waste). De twee belangrijkste pijlers van Lean zijn de medewerkers centraal en processen continu blijven verbeteren. Alle medewerkers worden betrokken bij en getraind in het continu verbeteren van processen. Door middel van instrumenten zoals een Value Stream Map of een Kaizen sessie worden processen verbeterd. Lean Daily Management zorgt ervoor dat continu verbeteren wordt geborgd in de dagelijkse routine van teams en afdelingen, waarbij Lean Leiderschap een voorwaarde voor succes is.

  Doel van Six Sigma is het voorkomen van fouten (prestaties buiten specificatielimieten van de klant). Middels een gestructureerd stappenplan (Define, Measure, Analyse, Improve en Control) wordt het proces in kaart gebracht en geanalyseerd om te komen tot verbeteringen die de kans op een fout verkleinen. Analyses zijn gebaseerd op metingen, data en feiten. Voorgestelde verbeteringen worden goed onderbouwd, voordat tot implementatie wordt overgegaan.

  Lean legt de focus op continu in kleine stappen verbeteren als onderdeel van het dagelijks werk. Six Sigma richt zich op het diepgaand analyseren van processen om grote verbeteringen te realiseren.

  Verder praten?

  Wilt u meer weten over de trainingen, opleidingen en diensten van ProjectsOne? Bel 085 – 2012161 of stuur een mail naar info@projectsone.nl . ProjectsOne helpt u verder.

  Of bekijk onze trainingen Trainingen
  publicaties

  Schrijf je in!

  * Uw mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.