Verbeterprogramma BAM

mei 8, 2017

Voor BAM infra asfalt ondersteunen we vanuit ProjectsOne momenteel een verbeterprogramma. Momenteel lopen verschillende pilots om het nieuwe asfaltketenproces te toetsen in de praktijk. Blijft super om te zien dat we stap voor stap de verbeteringen zien in de praktijk en mogelijkheden om het  proces verder te verbeteren.