Meer verbeterkracht bij Moderna textielservice

12 nieuwe verbeterkanjers van Moderna hebben hun Lean Yellow Belt gehaald.

Naast de theorie, was er uitgebreid tijd ingeruimd om praktisch aan de slag te gaan met ‘Plak maar Raak’, ons simulatiespel waarbij de theorie heel snel overgaat in praktijk.

In de training zijn we op bezoek gegaan (Gemba) bij de diverse afdelingen om de processen te zien en meteen de eerste verbeterideeën te noteren.

Heel erg leuk om de passie van deze groep mensen te mogen meemaken en vooral de trots bij Moderna te mogen voelen. Ongetwijfeld gaan we een groot deel van deze kanjers terugzien op de Green Belt training.

Iedereen nogmaals bedankt voor een geweldige training.

Provincie Fryslân rondt Lean verbetertraject af

Deze deelnemers van de provincie Fryslân hebben met succes de driedaagse training Lean Green Belt afgerond.

Deze training was het laatste onderdeel van het Lean verbetertraject binnen de provincie, gericht op het Natuurpact programma. Bij de uitvoering van dit complexe programma zijn veel medewerkers betrokken, daarnaast zijn er binnen het Natuurpact veel afhankelijkheidsrelaties tussen de verschillende onderdelen. Ook zijn er buiten de provincie veel actoren betrokken bij de uitvoering van het Natuurpact.

Gedurende een jaar hebben diverse opgaven en teams door middel van o.a. workshops en intervisie inzage gekregen in hun manier van werken. Hierbij is de waardeketen vanuit klantperspectief gemaximaliseerd.

Aan de hand van procesbeschrijvingen is gekeken welke processen met elkaar te maken hebben en waar eventuele hiaten in zitten. Slimme aanpassingen zijn gevonden evenals  betere manieren om iets te realiseren. Daarnaast zijn overbodige stappen gevonden en verwijderd of geminimaliseerd.

Dit hebben we gedaan door met elkaar de beste manieren van werken te bespreken, standaarden uit te werken en toe te passen. Daarnaast hebben we elkaar uitgedaagd om dit continu te verbeteren.

Door het voltooien van deze training heeft de provincie er weer een aantal ‘Lean ambassadeurs’ bij, die actief kunnen helpen met continu verbeteren. We wensen deze deelnemers veel succes bij het toepassen van de opgedane kennis en ervaring binnen de provincie!