Schaarste van personeel in de Zorg, het wordt niet beter…..

 

De zorgsector heeft een snelgroeiend aantal vacatures en in 2031 neemt de schaarste toe tot circa 135.000 vacatures, meer dan een verdubbeling van de huidige situatie. Steeds meer zorginstellingen huren zzp personeel in, zeer tegen de zin in van de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland.Het leveren van planbare zorg gaat nog net, maar ondanks alle inspanningen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra om uitgestelde zorg te leveren lukt het nog niet om de wachtlijsten substantieel te verkorten. De NZa vindt dit zorgelijk omdat volgens de data van ziekenhuizen er door de pandemie tussen de 100.000 en 120.000 mensen extra wachten op zorg.

Maar er is nog 1 belangrijke troefkaart die gespeeld kan worden en wel nu. Lees het gehele artikel hier.

Trots op collega Frank, nu professor aan de VU

Sinds jaar en dag is Frank de borging van de kwaliteit van uw opleiding bij ProjectsOne  en daarom zijn we  super trots dat de VU dat nu ook vindt.

Frank van der Meulen new Professor of Mathematical Statistics

As of 1 September, statistician Frank van der Meulen has been appointed Professor of Mathematical Statistics. His chair is embedded in the mathematics department of the Faculty of Science.
https://vu.nl/en/news/2022/frank-van-der-meulen-new-professor-of-mathematical-statistics

Verkeerde inzet personeel leidt tot nog meer personeelstekort.

In het gelinkte artikel van de NOS staan, volkomen terecht, 6 oorzaken van personeelstekort.

https://nos.nl/artikel/2440392-achilleshiel-van-maatschappij-zes-oorzaken-van-personeelstekort

Ziekteverzuim is een van de genoemde oorzaken in het artikel, waarbij de werkdruk voor de achterblijvers vaak automatisch wordt verhoogd.  Des te triester is dat de top 3 van sectoren waar het verzuim het hoogst is allen gerelateerd zijn aan de zorg, een sector die toch al last heeft van tekorten.

Maar het artikel gaat niet in op een ander fenomeen; verkeerde inzet of verkeerd plannen van personeel leidt tot nog meer personeelstekort. Mensen ervaren extra werkdruk en impact op hun privéleven wat een additionele uitstroom geeft en een verhoogd ziekteverzuim.

Er zijn 3 oorzaken te onderscheiden voor het “verkeerd” inplannen of inzetten van personeel;

  1. De “beste” combinatie van personeel, gereedschap, client, ruimtes, machines, transport, bekwaamheden, bevoegdheden etc. is door de vele mogelijkheden en combinaties niet goed te maken door de mens
  2. Het (noodgedwongen) loslaten van spelregels zoals contracten, reistijd, werktijd, cao’s, vaak veroorzaakt door krapte maar ook door onvoldoende inzicht in de mogelijkheden en combinaties
  3. Het ontbreken van een adequate planningsmethodiek en/of software

In veel gevallen veroorzaakt dit een vicieuze cirkel van verzuim en tekort dat wordt opgevangen door (structureel) overwerk van anderen die hierdoor op hun beurt worden overbelast met alle kans van nog meer uitval en verloop.

Structurele onderbezetting is echter niet op te lossen anders dan met personeel aan te nemen, maar wanneer weet je zeker dat dit aan de hand is? Is er inderdaad een onderbezetting of wordt een deel veroorzaakt door de combinaties van personeel, bekwaamheden en materieel die de planner heeft gemaakt?  Begrijp me goed, dit heeft niet (volledig) met de vaardigheden van de individuele planner te maken maar wel met de beperkte mogelijkheden die we als mens hebben om dergelijke complexe puzzels te kunnen overzien. Wellicht dat er andere combinaties zijn waardoor de structurele onderbezetting minder wordt of zelfs verdwijnt.

Zelfs bij structurele onderbezetting is het nog mogelijk om een aantal strategische keuzes, (wat kan nog wel?) te maken, maar hier ontbreekt het vaak aan het juiste gereedschap om scenario’s uit te werken en te vergelijken.

Om je personeel op de juiste manier in te zetten en in te plannen zijn er een aantal dingen nodig. Allereerst zal het werkelijke probleem goed in beeld moeten worden gebracht, is het inderdaad onderbezetting en geldt dat dan over de gehele linie of ontbreekt het op bepaalde vaardigheidsgebieden aan bekwaamheid? Daarnaast ontbreekt het vaak aan bewustzijn bij de planners dat bepaalde keuzes gevolgen hebben voor het totaal en als er zaken veranderen dat je dan eigenlijk volledig moet her-plannen om sub optimalisaties te voorkomen. Goed opgeleide planners maar ook een planningstool of software die de planner kan ondersteunen bij het maken van deze complexe keuzes zijn een onderdeel van de oplossing.

Goed plannen lost je personeelstekort wellicht niet helemaal op maar helpt zeker om de gevolgen te beperken en het beste uit je personeel en proces te halen met alles wat je wel beschikbaar hebt!

Meer weten

Heeft u vragen en/of wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Sven den Boer. Bel naar 085-2012161, of stuur een mail naar sven.denboer@projectsone.nl

 

Najaarseditie!

Onze open lijn opleiding “Lean Green Belt in de Zorg” is nu nog te boeken voor het lage tarief, per 1 september nieuw tarief

 

 

 

 

Data:

  • 5 oktober
  • 26 oktober
  • 23 november

Locatie: Breukelen

Nieuwe groep cursisten voor de Blended Yellow Belt

De Lean Six Sigma Blended Yellow Belt training van ProjectsOne biedt een praktische kennismaking met Six Sigma en Lean. De Blended training heeft een online gedeelte, namelijk een e-learning, en een klassikaal gedeelte.

Na het afronden van de e-learning en het succesvol afleggen van de bijbehorende toets, hadden de cursisten het klassikale gedeelte op maandag 20 juni. Waarbij de e-learning in gaat op de stappen van Lean en Six Sigma, ging het klassikale gedeelte meer over de praktische handvatten van Lean en Six Sigma.

Tijdens het klassikale gedeelte werden de dames gelijk aan het werk gezet. Zij mochten het Kano model toepassen op hun verwachtingen van de Yellow Belt training. Daarna werden ze aan de slag gezet met het maken van een SIPOC van een proces.

Na een deel theorie een praktische voorbeelden van de trainer Sven den Boer, mochten de cursisten de Lego game spelen. Bij deze game zijn er meerdere processtappen voor het maken van een Lego bouwwerk. De cursisten mochten een aantal rondes de game spelen, met als doel om elke ronde het proces te verbeteren. Dit is goed gelukt, en gaf een goed beeld hoe Lean toegepast kan worden in een simpel proces als Lego bouwen.

Na een korte koffie pauze kwam Six Sigma aan bod. Hier werd ingegaan op de verschillen tussen Lean en Six Sigma, en de projectaanpak van Six Sigma. Ook werd er uitgelegd hoe je het beste kan meten. Aan de hand van een demonstratie werd verduidelijkt waarom het zo belangrijk is om eenduidigheid te hebben in je meetsysteem, meetresolutie en hoe/wat je precies meet.

Na een praktische en leerzame ochtend was de training voorbij voor de cursisten. De dames kregen een bewijs van deelname en gingen daarna met praktische handvatten naar huis.

Uitreikingen Lean Green Belt certificaten voor Van Wijnen Noord en Oost

Afbeelding: Martijn Heemstra

Van Wijnen (25 locaties) ontwikkelt, bouwt, transformeert, renoveert en beheert vastgoed in de domeinen wonen, zorgen, leren, werken en recreëren. Met het oog op de generaties na ons, bouwt het bedrijf zonder negatieve gevolgen voor het milieu en onze planeet.

Een van de initiatieven om hieraan bij te dragen, is de Lean Green Belt opleiding. Deze wordt sinds enkele jaren aan de medewerkers aangeboden, zodat zij kennis opdoen op het gebied van lean en green én concreet hun steentje bijdragen aan de verduurzaming van het bedrijf, haar kantoren, productie- en bouwlocaties. ProjectsOne heeft de Lean Green Belt opleiding in januari 2022 verzorgd. Eenentwintig medewerkers van Van Wijnen Noord en Oost, Projectontwikkeling en Vastgoedbeheer beten zich vast in de materie. Lianne Quax en Marije Kamphuijs, achtereenvolgens researcher en manager Circulariteit bij Van Wijnen, waren nauw betrokken bij de training, coaching en de projecten van de kandidaten. Vanuit ProjectsOne verzorgde Tim de Werdt de training en coaching.

Naast een driedaagse Lean Green Belt training en examen voerden de cursisten in tweetallen een verbeterproject uit met een doorlooptijd van drie maanden. Dit project droeg bij aan minimaal één van de duurzame doelstellingen. Te weten:

  1. In 2025 afvalvrij zijn. Uitkomende of overgebleven materialen worden minimaal op recycling niveau opnieuw ingezet.
  2. In 2030 geheel CO2 neutraal werken. Gekeken naar de kantoren, materieel, materiaalstromen en overige vervoer.

Dinsdag 7 juni vond de examenuitreiking plaats van de groep in regio Noord. Een week later ontvingen ook de cursisten in de oostelijke regio hun certificaat. De kandidaten pitchten hun projecten in vijf minuten aan de directie. Kort en krachtig vertelden zij wat zij de afgelopen drie maanden hebben onderzocht, wat de resultaten zijn en hoe het project bijdraagt aan het behalen van de doelstelling(en) van Van Wijnen. Diverse onderwerpen kwamen aan bod: groenere elektriciteitsoplossingen op de bouwplaats, alternatieve isolatiesystemen, concretere milieuberekeningen (MPG’s) en CO2 neutraler beton.

Alle kandidaten kregen na de presentaties een Lean Green Belt certificaat van Van Wijnen. Deze reikte Tim de Werdt vol trots uit.

Na afloop van de uitreikingen werd er gezellig geborreld en kregen de kandidaten een duurzaam cadeau mee vanuit Van Wijnen.

ProjectsOne heeft de samenwerking met Van Wijnen als zeer positief ervaren en kijkt uit naar een verdere samenwerking waar beide partijen veel van elkaar kunnen leren.

STAP budget bij ProjectsOne, geen punt!

In de afgelopen periode kregen wij veel vragen over het aanvragen van STAP budget.
Bij ProjectsOne is dat heel eenvoudig. In 3 stappen geregeld.

 

 

1 U meldt zich aan voor een training met STAP

2 U ontvangt het volledig ingevulde formulier

3 U dient het formulier in op internet.

Eenvoudig en snel en zo hoort het ook.

Seminar LSSN: De Shainin methode

ProjectsOne is al enige tijd aangesloten bij vereniging Lean Six Sigma Nederland. Lean Six Sigma Nederland is een ‘…non-commerciële Vereniging met als belangrijk doel om Belts van alle achtergronden de mogelijkheid te geven zich te verrijken aan de kennis van hun mede-vakgenoten en hun netwerk te vergroten.’ (LSSN, Z.D.).

Tim de Werdt heeft op 14-06-2022 een seminar gegeven bij LSSN over de Shainin methode. Naast Lean en Six Sigma, is de Shainin methode een methode om continu te verbeteren. Bij Six Sigma is de weg om tot de grondoorzaak van procesproblemen te komen vaak lang. De Shainin methode is een methode om verbetertrajecten binnen organisaties te versnellen, d.m.v. een analyse te doen op de feitelijke variatie in het resultaat van het proces.

Meerdere kandidaten die aanwezig waren bij de seminar, gaven aan nog niet bekend te zijn met de Shainin methode. Tijdens de seminar werd er naast theorie, ook veel aandacht besteed aan de praktische toepassing d.m.v. een casus. De kandidaten werden aan de slag gezet met de Shainin-tools in groepjes waar zij in konden sparren.

Meer weten over Shainin? Schrijg je dan hier in voor de Masterclass. Met de code LSSN22 krijg je 15% korting.

Medewerkers Elekta geslaagd voor Design for Lean Six Sigma Black Belt examen!

In de periode van oktober 2021 tot heden hebben medewerkers van Elekta deelgenomen aan de Design for Lean Six Sigma (DfLSS) Black Belt training. Deze deelnemers hebben een aantal jaar hiervoor de DfLSS Green Belt opleiding gevolgd, examen afgelegd en hebben hun kennis toegepast door verbeterprojecten uit te voeren. Hiermee zijn ze toe aan de volgende stap.

De DfLSS Black Belt training is een verbreding en een verdieping op het gebied van het (her)ontwerpen van processen: Van klantwensen via het functionele domein en het fysieke domein naar het ontwerpen en inrichten van processen. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de stof op Green Belt niveau beheersen.

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn onder andere: Design for Experiments, Quality Function Deployment, Tolerance Design en Concept Selection. Daarnaast is er een verdiepingsslag gemaakt op veel gebieden van Six Sigma, zoals diepgaande meetsysteemanalyses, omgang met niet-normaal verdeelde data en uitgebreidere statistische proces controle (SPC).

Ten behoeve van deze training is op basis van eigen input van Elekta een aantal casussen gemaakt en deze casussen zijn gebruikt om de stof uit te leggen en toe te passen. Daarnaast waren er wekelijke “vragenuurtjes”, waarbij de cursisten online met de trainer konden overleggen over vraagstukken.

Mede dankzij de inspanning van de ProjectsOne trainers Henri Steerneman en Edwin Kedde, maar vooral dankzij de inspanning die geleverd is door de cursisten zelf, zijn alle cursisten geslaagd voor dit examen.  Proficiat, een knappe prestatie!