Skip to content

In de periode van oktober 2021 tot heden hebben medewerkers van Elekta deelgenomen aan de Design for Lean Six Sigma (DfLSS) Black Belt training. Deze deelnemers hebben een aantal jaar hiervoor de DfLSS Green Belt opleiding gevolgd, examen afgelegd en hebben hun kennis toegepast door verbeterprojecten uit te voeren. Hiermee zijn ze toe aan de volgende stap.

De DfLSS Black Belt training is een verbreding en een verdieping op het gebied van het (her)ontwerpen van processen: Van klantwensen via het functionele domein en het fysieke domein naar het ontwerpen en inrichten van processen. Van de cursisten wordt verwacht dat zij de stof op Green Belt niveau beheersen.

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn onder andere: Design for Experiments, Quality Function Deployment, Tolerance Design en Concept Selection. Daarnaast is er een verdiepingsslag gemaakt op veel gebieden van Six Sigma, zoals diepgaande meetsysteemanalyses, omgang met niet-normaal verdeelde data en uitgebreidere statistische proces controle (SPC).

Ten behoeve van deze training is op basis van eigen input van Elekta een aantal casussen gemaakt en deze casussen zijn gebruikt om de stof uit te leggen en toe te passen. Daarnaast waren er wekelijke “vragenuurtjes”, waarbij de cursisten online met de trainer konden overleggen over vraagstukken.

Mede dankzij de inspanning van de ProjectsOne trainers Henri Steerneman en Edwin Kedde, maar vooral dankzij de inspanning die geleverd is door de cursisten zelf, zijn alle cursisten geslaagd voor dit examen.  Proficiat, een knappe prestatie!

Sign Up and Start Learning