Skip to content

Vlnr: Roy Wijman, Joost Gerritsen, Nils Scheper, Mark Kereszty, Hans van Doorn, Jan Barten, Farahnaz Lie-Kwie-Sjoe, Laurens Krijgsman. Niet in beeld: Harald Wolbert, Evangelos Simonetos.

In 7 trainingsdagen zijn deze deelnemers ondergedompeld in de theorie en achtergrond van Design for Lean Six Sigma op Black Belt niveau. Onder andere de volgende onderwerpen zijn behandeld: QFD – Vertalen van klantwensen naar procesinrichting en borging, diepgaande meetsysteemanalyses, Design of Experiments (DoE) inclusief design validation, tolerance design, concept selection (Pugh Matrix) en change management.

Alle deelnemers zullen na deze training een DfLSS Black Belt examen afleggen, daarnaast zijn ze  bezig met één of meerdere projecten die meetellen voor hun uiteindelijke DfLSS BB-certificering.

We wensen alle deelnemers succes met de voorbereiding op het examen. En natuurlijk bij het toepassen van de opgedane kennis en ervaring in hun DfLSS projecten!

Sign Up and Start Learning