Skip to content

De afgelopen periode heeft ProjectsOne een op maat gemaakte Incompany Lean Green Belt training gegeven aan twee groepen deelnemers van Van Wijnen.

Van Wijnen helpt mens en maatschappij aan gebouwen die de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven verhogen. Ze ontwikkelen, bouwen, beheren en onderhouden. Als onderneming streeft Van Wijnen er naar om in 2025 volledig afval vrij te zijn, circulariteit vormt hiervoor de basis.

Speciaal voor Van Wijnen heeft ProjectsOne een Lean Game ontwikkeld. Deze Lean Game gaat over het bouwen van Pyramides. Het huidige bouwproces brengt de nodige fouten voort. Klanten moeten lang wachten op hun Pyramides en er is nog weinig aandacht voor hergebruik van bouwmaterialen. De cursisten krijgen de opdracht om hun zojuist verworden Lean kennis in te zetten om dit bouwproces te optimaliseren. Met uiteraard circulariteit in het achterhoofd.

Onderdeel van de training is ook begeleiding van de cursisten bij het opzetten en uitvoeren van een verbeterproject. Dit verbeterproject is gerelateerd aan de organisatiedoelstellingen vanuit de  X-matrix en sluit aan bij de A3-methodiek van Van Wijnen.

Beide groepen hebben de training voltooid en gaven aan zeer tevreden te zijn. De deelnemers van Heerenveen hebben inmiddels ook het examen afgelegd en zijn allen geslaagd. Proficiat! De deelnemers van Deventer zullen binnenkort het examen afleggen. We wensen ze veel succes!

Sign Up and Start Learning