Skip to content
Afbeelding: Martijn Heemstra

Van Wijnen (25 locaties) ontwikkelt, bouwt, transformeert, renoveert en beheert vastgoed in de domeinen wonen, zorgen, leren, werken en recreëren. Met het oog op de generaties na ons, bouwt het bedrijf zonder negatieve gevolgen voor het milieu en onze planeet.

Een van de initiatieven om hieraan bij te dragen, is de Lean Green Belt opleiding. Deze wordt sinds enkele jaren aan de medewerkers aangeboden, zodat zij kennis opdoen op het gebied van lean en green én concreet hun steentje bijdragen aan de verduurzaming van het bedrijf, haar kantoren, productie- en bouwlocaties. ProjectsOne heeft de Lean Green Belt opleiding in januari 2022 verzorgd. Eenentwintig medewerkers van Van Wijnen Noord en Oost, Projectontwikkeling en Vastgoedbeheer beten zich vast in de materie. Lianne Quax en Marije Kamphuijs, achtereenvolgens researcher en manager Circulariteit bij Van Wijnen, waren nauw betrokken bij de training, coaching en de projecten van de kandidaten. Vanuit ProjectsOne verzorgde Tim de Werdt de training en coaching.

Naast een driedaagse Lean Green Belt training en examen voerden de cursisten in tweetallen een verbeterproject uit met een doorlooptijd van drie maanden. Dit project droeg bij aan minimaal één van de duurzame doelstellingen. Te weten:

  1. In 2025 afvalvrij zijn. Uitkomende of overgebleven materialen worden minimaal op recycling niveau opnieuw ingezet.
  2. In 2030 geheel CO2 neutraal werken. Gekeken naar de kantoren, materieel, materiaalstromen en overige vervoer.

Dinsdag 7 juni vond de examenuitreiking plaats van de groep in regio Noord. Een week later ontvingen ook de cursisten in de oostelijke regio hun certificaat. De kandidaten pitchten hun projecten in vijf minuten aan de directie. Kort en krachtig vertelden zij wat zij de afgelopen drie maanden hebben onderzocht, wat de resultaten zijn en hoe het project bijdraagt aan het behalen van de doelstelling(en) van Van Wijnen. Diverse onderwerpen kwamen aan bod: groenere elektriciteitsoplossingen op de bouwplaats, alternatieve isolatiesystemen, concretere milieuberekeningen (MPG’s) en CO2 neutraler beton.

Alle kandidaten kregen na de presentaties een Lean Green Belt certificaat van Van Wijnen. Deze reikte Tim de Werdt vol trots uit.

Na afloop van de uitreikingen werd er gezellig geborreld en kregen de kandidaten een duurzaam cadeau mee vanuit Van Wijnen.

ProjectsOne heeft de samenwerking met Van Wijnen als zeer positief ervaren en kijkt uit naar een verdere samenwerking waar beide partijen veel van elkaar kunnen leren.

Sign Up and Start Learning