Skip to content

Met hulp van ProjectsOne hebben we gekeken naar methodes die verspillingen in kaart brengen of activiteiten bij Wassenburg Medical B.V. die weinig waarde toevoegen volgens onze collega’s, het management en/of onze klanten. De cursus  Lean Green Belt sloot hier perfect bij aan. Na een aantal cursusdagen om de theorie onder de knie te krijgen hebben alle cursisten een theorie-examen afgelegd. Daarna diende iedereen nog een tweetal projecten uit te werken om alle opgedane kennis in praktijk te brengen. Deze 7 collega’s is het gelukt! Zij hebben onder de bezielende leiding van Karin Mulder zich de methodes eigen gemaakt en hun projecten succesvol afgerond. Dit is natuurlijk gevierd met een feestelijke uitreiking van de certificaten met een heerlijk stukje taart. ‘Wij zijn erg tevreden met de begeleiding en de behaalde resultaten en zijn gemotiveerd om nog meer Lean projecten uit te rollen. Dit komt niet alleen ons bedrijf en onze mensen maar ook onze klanten ten goede!’

Sign Up and Start Learning