Een goede jaarstart met Lean Green Belt training

Deze deelnemers zijn het nieuwe jaar goed begonnen door deel te nemen aan de Lean Green Belt training. Door de interactie was het weer een leuke en leerzame training. De inbreng van ieders persoonlijke (werk)ervaringen maakte dat de theorie nog beter toepasbaar werd ervaren. Dank kandidaten voor jullie actieve deelname en succes met het examen en de uitvoering van de verbeterprojecten.

Van Wijnen op weg naar afvalvrij in 2025 en CO2 neutraal in 2030

Bij Van Wijnen verzorgden we een Lean Green Belt training gericht op duurzaamheid. ‘Theorie en praktijk gingen hand in hand. Collega’s pasten de aangereikte tools direct in de praktijk toe en werkten in duo’s aan een praktisch verbeterproject in de eigen werk- en invloedsfeer. Dat zorgde voor heel diverse invalshoeken, werklocaties, rollen en topics. Allemaal met in ieder geval één gemene deler: een verbetertraject draagt bij aan de duurzame doelstellingen van Van Wijnen. Afvalvrij in 2025 en CO2 neutraal in 2030. Resultaten zijn bijvoorbeeld het aanbieden van een optie met minder afval en CO2 in het assortiment badkamertegels voor kopers van nieuwbouwwoningen, reductie van CO2-uitstoot in de logistiek bij vastgoedonderhoud en het in kaart brengen en verhogen van de biodiversiteit in de recreatiebouw en projectontwikkeling. De eindresultaten van de verbeterprojecten werden aan de eigen organisatie gepresenteerd op een toepasselijke plek: het Circuloco-paviljoen.’

ProjectsOne op werkbezoek bij Kuehne+Nagel

Onze collega Karin Mulder had geregeld dat wij een bezoek mochten brengen aan het grotendeels geautomatiseerde proces van het verwerken van plastic flessen en binnenkort ook blikjes. We kregen een uitgebreide rondgang en zagen hoe PET-flessen worden aangeleverd, geteld, gesorteerd en via een lopende band worden getransporteerd naar een grote pers waar ze tot grote pakketten worden geperst om vervolgens het pand weer te verlaten naar een fabriek waar nieuwe grondstoffen worden gemaakt voor jawel, PET-flessen. Een geoliede machine. Nogmaals dank aan Karin en de mensen van Kuehne+Nagel.

Valt er in uw werkprocessen nog verbetering te halen? Wij kijken graag met u en uw medewerkers op de werkvloer mee.

Wassenburg ziet meerwaarde van Lean methodiek

Met hulp van ProjectsOne hebben we gekeken naar methodes die verspillingen in kaart brengen of activiteiten bij Wassenburg Medical B.V. die weinig waarde toevoegen volgens onze collega’s, het management en/of onze klanten. De cursus  Lean Green Belt sloot hier perfect bij aan. Na een aantal cursusdagen om de theorie onder de knie te krijgen hebben alle cursisten een theorie-examen afgelegd. Daarna diende iedereen nog een tweetal projecten uit te werken om alle opgedane kennis in praktijk te brengen. Deze 7 collega’s is het gelukt! Zij hebben onder de bezielende leiding van Karin Mulder zich de methodes eigen gemaakt en hun projecten succesvol afgerond. Dit is natuurlijk gevierd met een feestelijke uitreiking van de certificaten met een heerlijk stukje taart. ‘Wij zijn erg tevreden met de begeleiding en de behaalde resultaten en zijn gemotiveerd om nog meer Lean projecten uit te rollen. Dit komt niet alleen ons bedrijf en onze mensen maar ook onze klanten ten goede!’