Skip to content

Afgelopen oktober en november hebben 5 medewerkers van CitizenM de Data-driven verbeteren training gevolgd. Vragen als: “Waarom is alleen een gemiddelde onvoldoende?” en “Hoe structureer je je data?” zijn uitvoerig besproken. De cursisten zijn volledig op de hoogte van de basisbeginselen van statistiek, zoals standaarddeviaties, betrouwbaarheidsintervallen en hypothese toetsen.In het tweede dagdeel zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met het verzamelen van data. Hierin lag de nadruk op het opzetten van het experiment en het structureren van je datamodel.

Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie certificaat en veel succes met data-driven verbeteren bij CitizenM!

Sign Up and Start Learning