Medewerkers Elekta ontvangen hun Design for Lean Six Sigma Black Belt certificaat

Deze medewerkers van Elekta hebben eind  2022 hun welverdiende Design for Lean Six Sigma Black Belt certificering ontvangen. Op de foto hierboven de blije deelnemers en een trotse trainer. Ze ontvingen het certificaat nadat ze hun Design for Lean Six Sigma project gepresenteerd hadden.

Dit project was het laatste onderdeel van het gehele certificeringstraject: Het volgen van de training, het met goed gevolg afleggen van het theoretisch examen en tot slot het succesvol uitvoeren van twee verbeterprojecten op black belt niveau binnen de Elekta organisatie.

De projecten waren van zeer hoog niveau:

  • Het maken en valideren van een meetsysteem voor het bepalen van de lengte van een drive support cable voor een medische component;
  • het reduceren van verspilling door vanuit de klantwens en vanuit verschillende ontwerp-opties te kiezen voor een optimaal verpakkingssysteem;
  • het ontwikkelen van een analysemethode om de kwaliteit van de materialen die aangeleverd worden door leveranciers aan Elekta eenvoudig en eenduidig te kunnen bepalen;
  • vanuit klantwens en na uitgebreid testen kiezen voor het beste concept voor een nieuwe flexibele buis, omdat bepaalde grondstoffen niet meer beschikbaar zijn voor deze medische component.
  • het verbeteren en valideren van een meetsysteem voor het bepalen van het juist verlijmen tijdens de assemblage van medische componenten;
  • het ontwerpen, testen en implementeren van een nieuwe meetmethode voor het bepalen van verschillende parameters, zodat de geproduceerde medische componenten gecontroleerd kunnen worden op specificaties (binnen toleranties zijn).

Aan alle deelnemers: Gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

 

Bij CitizenM weten ze hoe ze met behulp van data kunnen verbeteren

Afgelopen oktober en november hebben 5 medewerkers van CitizenM de Data-driven verbeteren training gevolgd. Vragen als: “Waarom is alleen een gemiddelde onvoldoende?” en “Hoe structureer je je data?” zijn uitvoerig besproken. De cursisten zijn volledig op de hoogte van de basisbeginselen van statistiek, zoals standaarddeviaties, betrouwbaarheidsintervallen en hypothese toetsen.In het tweede dagdeel zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met het verzamelen van data. Hierin lag de nadruk op het opzetten van het experiment en het structureren van je datamodel.

Van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie certificaat en veel succes met data-driven verbeteren bij CitizenM!

Schaarste van personeel in de Zorg, het wordt niet beter…..

 

De zorgsector heeft een snelgroeiend aantal vacatures en in 2031 neemt de schaarste toe tot circa 135.000 vacatures, meer dan een verdubbeling van de huidige situatie. Steeds meer zorginstellingen huren zzp personeel in, zeer tegen de zin in van de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland.Het leveren van planbare zorg gaat nog net, maar ondanks alle inspanningen van ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra om uitgestelde zorg te leveren lukt het nog niet om de wachtlijsten substantieel te verkorten. De NZa vindt dit zorgelijk omdat volgens de data van ziekenhuizen er door de pandemie tussen de 100.000 en 120.000 mensen extra wachten op zorg.

Maar er is nog 1 belangrijke troefkaart die gespeeld kan worden en wel nu. Lees het gehele artikel hier.